Newyddion diwydiant

  • A group photo of some of the staff

    Llun grŵp o rai o'r staff

    Gwnaeth y rheolwr cyffredinol Wu Yunfu araith i'w chroesawu yn y gynhadledd. Estynnodd groeso cynnes i'r gwesteion i gyd a diolchodd iddynt am eu cefnogaeth hirdymor i ddatblygiad Lujury, a chyflwynodd statws datblygu cyfredol a chynllunio Lujury yn y dyfodol mewn com ...
    Darllen mwy